Vrouwencirkel

hartje opsommingsteken New Earth Empowerment Circle
Het zijn chaotische tijden waarin wij leven. Tijden waarin wij eenvoudig “De Weg kwijt kunnen raken”. Waar wij de verbinding met ons Ware Zelf kunnen verliezen. De New Earth Empowerment Circles zijn toegewijd aan het thuiskomen in ons Ware Zelf. Bewust je Ware Zelf ervaren, belichamen en actualiseren en onthechten van je false zelf. Ruimte geven aan alles dat in jou leeft. Waar Samen komen in zusterschap de bedding en steun biedt om te Leven in Waarheid.

New Earth Empowerment kan niet gedefiniëerd worden, daarmee zou de potentie beperkt worden. Echter om iets dat “vaag en breed” is meer helder en concreet te maken, werken wij met Waardes. Het is eigenlijk wel mooi Ware Zelf, Leven in Waarheid, Waardes. Iedere cirkel wordt er een nieuwe waarde geïntroduceerd.

Samen betreden wij het onbekende/de leegte. Wij volgen de levensstroom van de groep en in geloof, vertrouwen en overgave bewegen wij door alle barrières die op dat moment aanwezig zijn heen.

Dit is alleen voor vrouwen 21 jaar en ouder die serieus zijn over in zichZelf, de groep investeren en die een waardevolle bijdrage willen leveren aan de wereld.

Voor meer informatie zie www.homeoftransformation.com.

Love & Gratitude
Blessed be” hartje opsommingsteken

hartje opsommingsteken Over Aimée
Aimée volgt de oproep  van wat zij  “Het Ware Zelf” noemt in de stof te brengen.  Terwijl zij dat doet, vindt er een opening, verruiming, verdieping en verhoging van haar mensZijn en de capaciteit om Ware Liefde te Zijn plaats. De her-innering van de Liefde en Eenheid, de interconnectiviteit van al het leven opent, verruimt en verdiept zich in en door haar heen. Zij wordt zich dieper bewust van hoe zij leeft en hoe zij haar leven deelt met /schenkt aan de wereld, dienstbaar aan de manifestatie van de Nieuwe Aarde.

Er is een krachtig liefhebben en een diepzinnig prachtig ontwaken dat plaats vindt op de wereld.  Het is een versnelling van  “de interconnectiviteit” een manier van leven vanuit het innerlijk weten dat ons mensZijn onlosmakelijk met elkaar verbonden is, wetende dat ik ben dankzij jou, wij zijn dankzij elkaar. In zo’n wereld groeien wij dankzij onze diversiteit en wij vieren onze diversiteit als de wijde visie van onze collectieve wijsheid. Eerbied voor al het leven.

De golf van verandering die nu plaats vindt, wordt geleidt door de Divine Feminine. Dat betekent dat de vrouwen voorop gaan, zij zijn leidend en daarna zullen de mannen ook volgen. Aimée weet dat Samen Zijn, met Tiener meiden en Vrouwen die Het Ware Zelf willen Leven haar weg vooruit is.

Zij weet dat dit ontvouwt door de ervaring, belichaming en actualisering van authenticiteit, verbinding, openheid, vergeving, eerbied, erkenning, compassie, gelijkwaardigheid, Zelf verantwoordelijkheid, eerlijkheid, dienstbaarheid, kracht, moed en de welwillendheid het false zelf te transformeren, transmuteren en te geloven in, te vertrouwen in en over te geven aan het onbekende wonder van ieder moment.

Samen bevallen wij van een nieuwe vorm van Samen leven, Samen werken, Samen Zijn die zij The New Earth noemt. De geboorte van De Nieuwe Mensheid ten behoeve van De Nieuwe Aarde.

De New Earth Empowerment Circles zijn toegewijd aan Ware Liefde, Kracht, Vrede te leven en aan de creatie van de wereld van The New Earth die al onze harten en zielen werkelijk in het bestaan willen dromen.
Aimée is eeuwig dankbaar voor eenieder van ons. Zij verheugt zich erop om meer en meer te mogen delen/ geven/ schenken/ uitwisselen terwijl het leven zich in en door ons heen ontvouwt.

Aimée heeft de opleidingen SPH, Coaching for Transformation (NYC), Barbara Brennan Healing Science en Holistische Kindertherapie voldaan. Daarnaast heeft zij diverse cursussen gevolgd in Soulreading/Soulhealing, Bewust Lichaamswerk, Emotional Freedom Technique, Bewuste Leiderschapsontwikkeling, Brain Balancing, Integrate Energy Therapy, Zelf realisatie/godsrealisatie en blijft het groeien. Momenteel verdiept zij zich ook in de Tao.

hartje opsommingsteken Wanneer?
De cirkels vinden zoveel mogelijk plaats rond Volle Maan:
– 5 mei 2017 is de 1e New Earth Empowerment Circle. Thema Leven in Vrijheid.
– 9 juni 2017
– 7 juli 2017
– 4 augustus 2017 (onder voorbehoud)

De tijden zijn van 19.00 tot 22.10 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.

hartje opsommingsteken Wat kost het?
Zie website www.homeoftransformation.com

hartje opsommingsteken Contact
Voor het maken van een afspraak/vragen email naar Aimée Reintjens

Email: aimee@homeoftransformation.com
Website: www.homeoftransformation.com