Kindertherapeut

Psychologische begeleiding en behandeling van kinderen & jongeren (8-23 jaar)

hartje opsommingsteken Kinderen en adolescenten 8 – 16 jaar
Er kunnen verschillende redenen waarom ouders zich zorgen maken over hun kind. Als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen of veranderingen in de leefsituatie, zoals een scheiding of een verhuizing, kunnen kinderen worstelen met angst, somberheid of andere klachten. Soms uiten de klachten zich fysiek, zoals in buikpijn of slaapproblematiek. Ook zonder duidelijke aanleiding kunnen bovenstaande en andere klachten spelen, zoals dwangproblematiek, een negatief zelfbeeld of leerproblemen.

Tevens kan er sprake zijn van gedragsproblemen of ontwikkelingsproblematiek, zoals AD(H)D of autisme, waarbij professionele ondersteuning helpend kan zijn. Deze ondersteuning bestaat uit individuele behandeling en, afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag, worden ouders betrokken. Vanuit werkervaring binnen het onderwijs, kan ik tevens meedenken over hetgeen op school nodig is. In een eerste gesprek brengen we de klachten en hulpvraag in kaart en vanuit daar wordt een behandeldoel- en plan opgesteld.

hartje opsommingsteken Jongeren en jong-volwassenen 16-23 jaar
Misschien heb je moeite met keuzes maken, last van stress en spanningsklachten, een sombere stemming, angstklachten en/of paniekaanvallen, dwanggedachten- en handelingen of een negatief zelfbeeld. In een eerste gesprek brengen we jouw huidige situatie (zowel je klachten als hetgeen reeds goed gaat) en hulpvraag in kaart. Vervolgens geef ik je inzicht in je klachten, en in hetgeen helpend is in het verminderen en/of leren omgaan met je klacht. Vanuit daar stellen we een behandeldoel en -plan op.

foto-1.jpg

hartje opsommingsteken Hoe
Tijdens de behandeling maak ik ondermeer gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, het PrOP/KOP model, positieve psychologie en oplossingsgerichte interventies. Ik ga uit van ieders uniciteit en ik vind het belangrijk om in de begeleiding zoveel mogelijk op iemands mogelijkheden en onderliggende behoeften aan te sluiten.

hartje opsommingsteken Overig: onderzoek intelligentieprofiel
Voor kinderen/jongeren van 6-17 bij wie er vragen zijn over het intelligentieprofiel. Middels afname van de WISC-V (meest gebruikte intelligentietest voor kinderen/jongeren) wordt onder andere de verbale en performale (talige en praktische) intelligentie in kaart gebracht.

hartje opsommingsteken Over mij 
Mijn naam is Agaath Blessinga en ik ben afgestudeerd in de orthopedagogiek vanwege mijn belangstelling voor ontwikkelingsvraagstukken, menselijk gedrag in wisselwerking met de omgeving, en vanuit de behoefte om hulp te bieden bij psychische, gedrags- of leerproblematiek. In de afgelopen 20 jaar heb ik binnen verschillende werkomgevingen, waaronder de geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs, ruim ervaring opgedaan met een brede doelgroep van kinderen, jongeren en volwassenen. 

hartje opsommingsteken Contact
E-mail: info@praktijkblessinga.nl
Telefoon: 06-18502159